Nyheter

 • Sak 10/2017

  Saken gjelder: Om markedsføring og salg av sikringsbolter med en bestemt utforming er en ulovlig etterlikning i strid med markedsføringsloven § 30, eller om slike handlinger er i strid med forbudet i markedsføringsloven § 25 mot handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

  15.01.18
 • Sak 8/2017

  Saken gjelder: Om valg og bruk av forretningskjennetegn for tannlegevirksomhet er en ulovlig kjennetegnsetterlikning etter markedsføringsloven § 30, også hensyntatt at virksomhetene er lokalisert på samme adresse.

  05.11.17
 • Sak 7/2017

  Saken gjelder: Om fremsettelse av konkurrerende tilbud om alarmtjenester innenfor angrerettsperioden for å vinne tilbake tidligere kunder etter omstendighetene er i strid med markedsføringsloven § 25 om forbud mot handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

  05.11.17
 • Sak 6/2017

  Saken gjelder: Spørsmål om Bank Norwegian AS’s bruk av klagernes foretaksnavn/varemerke som betalt søkeord utgjør en handling i strid med markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

  15.09.17
 • Sak 5/2017

  Saken gjelder: Om henvendelser til eksisterende og potensielle kunder med påstand om inngrep i immaterielle rettigheter er i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

  15.09.17
 • Sak 4/2017

  Saken gjelder: Spørsmål om etterlikning av hvilestolmodell er i strid med markedsføringsloven §§ 30 og/eller 25.

  28.06.17
1 | 2
Viser fra 1 til 6 av totalt 9 artikler

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 23 08 81 11