Nyheter

 • SAK nr. 14/2012

  Saken gjelder spørsmål om innklagedes salg og markedsføring av vernesko er en produktetterlikning i strid med markedsføringsloven § 30 om ulovlige etterlikninger og/eller er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

  18.04.13
 • SAK nr. 13/2012

  Spørsmål om uttalelser fra tv-distributør til kunder vedrørende kringkastingsselskaps opptreden og betingelser i avtaleforhandlinger om videresending i kabel er villedende i strid med markedsføringsloven § 26 med tilhørende forskrift om sammenliknende reklame, samt om handlingene er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

  11.04.13
 • SAK nr. 11/2012

  Spørsmål om markedsføring og salg av plasttepper er ulovlige etterlikninger etter markedsføringsloven § 30 og/eller om slik markedsføring og salg er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom

  11.04.13
 • SAK nr. 12/2012

  Spørsmål om hvorvidt bruk av andres kjennetegn som søkeord i søketjenester på nett, slik som Googles annonsetjeneste AdWords, er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, § 26 om villedende forretningsmetoder og § 30 om ulovlige etterlikninger.

  15.02.13
 • SAK nr. 10/2012

  Spørsmål om innklagede har opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25 og forskrift om sammenlignende reklame § 3, ved å fremsette uriktige påstander om klagers produkter i forbindelse med inngivelse av en klage i en anbudskonkurranse.

  12.02.13
 • SAK nr. 09/2012

  Spørsmål om innklagede ulovlig har etterliknet klagers navn på produkt og nettside i strid med markedsføringsloven § 25 og § 30.

  12.02.13
1 | 2 | 3
Viser fra 1 til 6 av totalt 13 artikler

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437