2019

 • Sak 9/2019

  Saken gjelder: Om tekniske tegninger, beskrivelser og forretningshemmeligheter vedrørende leveranser av utstyr til oppdrettsnæringen er rettsstridig tilegnet og brukt i konkurrerende virksomhet, jfr. markedsføringsloven §§ 25, 28 og 29.

  07.03.20
 • Sak 8/2019

  Saken gjelder: Om bruk av kjennetegn og slagord er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25, samt om kopiering av slagord isolert sett er i strid med markedsføringsloven § 30 om ulovlige etterlikninger.

  30.12.19
 • Sak 7/2019

  Saken gjelder: Om innklagedes emballasje for produktet SUKKR Gull er en ulovlig etterlikning av klagers Sukrin Gold i strid med markedsføringsloven § 30 eller i strid med markedsføringsloven § 25

  30.12.19
 • Sak 6/2019

  Saken gjelder: Om de innklagedes markedsføring og salg av produktene, leskur for kollektivtrafikk (produktet "Mercury"), sykkelparkering ("Tor sykkelparkering") og sykkelpullertene ("Oslo/Tora") er i strid med markedsføringsloven § 25 og/eller markedsføringsloven § 30.

  30.11.19
 • Sak 5/2019

  Saken gjelder: Om markedsføring og salg av vognpose er i strid med markedsføringslovens § 30 om ulovlige etterlikninger, eller for øvrig ulovlig etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25 om handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

  20.11.19
 • Sak 4/2019

  Saken gjelder: Om de innklagedes markedsføring og salg av tredemøller er ulovlige etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30 og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25.

  11.10.19
 • Sak 3/2019

  Saken gjelder: Spørsmål om overtredelse av markedsføringsloven § 25 og § 26, samt forskrift om sammenlignende reklame i forbindelse med salg av rengjøringsprodukter og vedlikeholdskonsept til sportsgulv i flerbrukshaller.

  05.09.19
 • Sak 2/2019

  Saken gjelder: Om omtale av konkurrenter og andre konkurransehandlinger er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25.

  31.05.19
 • Sak 1/2019

  Saken gjelder: Om kjøp av kjennetegn som søkeord er en handling i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25, og om et etterliknet slagord er brukt i strid med samme bestemmelse, samt om markedsføring av flyttesalg er i strid med markedsføringsloven § 26.

  24.03.19

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34