2012

 • SAK nr. 14/2012

  Saken gjelder spørsmål om innklagedes salg og markedsføring av vernesko er en produktetterlikning i strid med markedsføringsloven § 30 om ulovlige etterlikninger og/eller er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

  18.04.13
 • SAK nr. 13/2012

  Spørsmål om uttalelser fra tv-distributør til kunder vedrørende kringkastingsselskaps opptreden og betingelser i avtaleforhandlinger om videresending i kabel er villedende i strid med markedsføringsloven § 26 med tilhørende forskrift om sammenliknende reklame, samt om handlingene er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

  11.04.13
 • SAK nr. 11/2012

  Spørsmål om markedsføring og salg av plasttepper er ulovlige etterlikninger etter markedsføringsloven § 30 og/eller om slik markedsføring og salg er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom

  11.04.13
 • SAK nr. 12/2012

  Spørsmål om hvorvidt bruk av andres kjennetegn som søkeord i søketjenester på nett, slik som Googles annonsetjeneste AdWords, er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, § 26 om villedende forretningsmetoder og § 30 om ulovlige etterlikninger.

  15.02.13
 • SAK nr. 10/2012

  Spørsmål om innklagede har opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25 og forskrift om sammenlignende reklame § 3, ved å fremsette uriktige påstander om klagers produkter i forbindelse med inngivelse av en klage i en anbudskonkurranse.

  12.02.13
 • SAK nr. 09/2012

  Spørsmål om innklagede ulovlig har etterliknet klagers navn på produkt og nettside i strid med markedsføringsloven § 25 og § 30.

  12.02.13
 • SAK nr. 07/2012

  Konkurrentomtale i markedsføring overfor egne kunder etter at disse var blitt kontakten av klager for overgang til ny strømavtale ble ansett som villedende i strid med markedsføringslovens § 26.

  27.12.12
 • SAK nr. 06/2012

  Klage over generisk bruk av varemerke i skjønnlitterær tekst ble avvist

  05.10.12
 • SAK nr. 05/2012

  Arbeidsstol ikke ansett å være en ulovlig etterlikning etter markedsføringsloven § 30, men deler av markedsføringen av stolen var i strid med god forretningsskikk og rammes av markedsføringsloven § 25. Ikke grunnlag for å avvise saken fra behandling i utvalget

  11.07.12
 • SAK nr. 4/2012

  Spørsmål om rekruttering av ansatte hos konkurrent i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom, samt utnyttelse av bedriftshemmeligheter i strid med markedsføringslovens § 28.

  11.07.12
 • SAK nr. 3/2012

  Spørsmål om emballasje for brød er en ulovlig etterlikning etter markedsføringslovens § 30 om kjennetegnsetterlikninger, alternativt markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

  11.07.12
 • SAK nr. 02/2012

  Bruk av kjennetegnet Kongsberg Blikk og Tak ble ansett som en ulovlig etterlikning av kjennetegnet Kongsberg Blikk, sett hen til det første kjennetegnets posisjon og partenes kjennskap til hverandre, kfr. markedsføringslovens § 30. Dissens 6-3.

  30.05.12
 • SAK nr. 01/2012

  Lydopptak av møte for dokumentasjonsformål i tvistesak vedrørende partenes forhandlerforhold ikke ansett som en handling som faller inn under markedsføringslovens anvendelsesområde.

  29.05.12

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34