2004

  • Sak nr. 10/2004

    Spørsmålet om etterligning av to frisørstoler i strid med markedsføringsloven § 8 a eller § 1. Det var uklarhet om opprinnelig originalitet for klagers stoler, og mange nærmest identiske stoler i markedet. Det var da ikke grunnlag for å anvende § 8 a. Det var ikke kritikkverdige forhold knyttet til selve markedsføringen, og heller ikke grunnlag for å anvende § 1. Enstemmig.

    02.07.09
  • SAK NR. 08/2004

    Tele 2 Norge AS gjennomførte en annonsekampanje i store deler av dagspressen og på internett hvor priser på en type abonnement hos Tele2 ble sammenlignet med prisene på abonnement hos Telenor. Utvalget fant under en viss tvil at det var i strid med forskriften om sammenlignende reklame § 3 bokstav b og c når det i annonsens tabell ble foretatt en sammenligning mellom Telenors abonnement uten bindingstid med Tele2s abonnement med bindingstid. Den omstendighet at de rettslige spørsmål som saken reiser hadde vært gjenstand for prejudisiell prøving for Oslo byfogdembete i forbindelse med begjæring om midlertidig forføyning, og at Forbrukerombudet for tiden arbeidet med retningslinjer for sammenlignende reklame for teletjenester, ga ikke grunnlag for å avvise saken fra behandling i utvalget. Enstemmig.

    02.07.09

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34