Sammensetning

Konkurranseutvalget består av 10 oppnevnte representanter med vararepresentanter. Hver av de fire organisasjonene oppnevner to representanter og to vararepresentant hver. Organisasjonene oppnevner i fellesskap leder og nestleder. Utvalget er beslutningsdyktig når enten leder eller nestleder og representanter fra hver av de fire oppnevnerne er til stede.

 

Representanter 2022:

Oppnevnt i fellesskap av alle stiftelsesbedriftene / organisasjonene
Leder:
Advokat Ida Gjessing, Advokatfirmaet GjessingReimers AS
Nestleder: Dommer Helen Engebrigtsen, Oslo Tingrett

 

Oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon:

Kategoridirektør Unn Grønvold Nikolaisen, Tine SA

Advokat Pål Hurlen, Group Legal Orkla ASA

 

Vararepresentant:

Advokat Pål André Larsen, Jotun AS

 

Oppnevnt av Hovedorganisasjonen Virke:

Juridisk direktør, Magnus Fegth, Elkjøp Nordic AS

Advokat Vincent Tsang, Hovedorganisasjonen Virke 
 

Vararepresentant:

Advokat Sverre McSeveny-Åril, Hovedorganisasjonen Virke


 

Oppnevnt av Coop Norge SA:

Markedsdirektør Aud Lundstad, Coop Norge Handel AS

Advokat Catharina Bartnes, Coop Norge Handel AS
 

Vararepresentant:

Advokat Martin Rostveit, coop Norge Handel AS


Oppnevnt i fellesskap av ANFO Annonsørforeningen,

Kreativt Forum og  Mediebedriftenes Landsforening (MBL):

Adm.direktør Øystein Bu, Dr. Oetker Norge AS

Markedsdirektør Paal Sprakehaug, Nordea Bank Abp

 

Vararepresentant:

Seniorrådgiver Annie Myhre, Dinamo

Morten Kjærnes, Rådgiver/partner i Naug & Venner

 

Posten oppnevner ikke egne representanter

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo 

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 48 13 95 87