Nyheter

  • Sak 2/2020

    Om Euroskilt AS’ leskur «Aegis» er en etterligning etter Norfax AS’ leskur «City 90», i strid med markedsføringsloven.

    13.05.20
  • Sak 1/2020

    Saken gjelder: Om Brødrene Dahls dusjkabinett «Alterna Click» (lansert i 2019) er en etterligning etter Optima Bads dusjkabinett «Quick One» (lansert i 2013) i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25.

    14.04.20

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 46 614 635