Nyheter

  • Sak 1/2019

    Saken gjelder: Om kjøp av kjennetegn som søkeord er en handling i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25, og om et etterliknet slagord er brukt i strid med samme bestemmelse, samt om markedsføring av flyttesalg er i strid med markedsføringsloven § 26.

    24.03.19
  • Sak 2/2019

    Saken gjelder: Om omtale av konkurrenter og andre konkurransehandlinger er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25.

    31.05.19

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437