Nyheter

 • SAK nr. 07/2012

  Konkurrentomtale i markedsføring overfor egne kunder etter at disse var blitt kontakten av klager for overgang til ny strømavtale ble ansett som villedende i strid med markedsføringslovens § 26.

  27.12.12
 • SAK nr. 06/2012

  Klage over generisk bruk av varemerke i skjønnlitterær tekst ble avvist

  05.10.12
 • SAK nr. 05/2012

  Arbeidsstol ikke ansett å være en ulovlig etterlikning etter markedsføringsloven § 30, men deler av markedsføringen av stolen var i strid med god forretningsskikk og rammes av markedsføringsloven § 25. Ikke grunnlag for å avvise saken fra behandling i utvalget

  11.07.12
 • SAK nr. 4/2012

  Spørsmål om rekruttering av ansatte hos konkurrent i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom, samt utnyttelse av bedriftshemmeligheter i strid med markedsføringslovens § 28.

  11.07.12
 • SAK nr. 3/2012

  Spørsmål om emballasje for brød er en ulovlig etterlikning etter markedsføringslovens § 30 om kjennetegnsetterlikninger, alternativt markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

  11.07.12
 • SAK nr. 02/2012

  Bruk av kjennetegnet Kongsberg Blikk og Tak ble ansett som en ulovlig etterlikning av kjennetegnet Kongsberg Blikk, sett hen til det første kjennetegnets posisjon og partenes kjennskap til hverandre, kfr. markedsføringslovens § 30. Dissens 6-3.

  30.05.12
 • SAK nr. 01/2012

  Lydopptak av møte for dokumentasjonsformål i tvistesak vedrørende partenes forhandlerforhold ikke ansett som en handling som faller inn under markedsføringslovens anvendelsesområde.

  29.05.12

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437