Nyheter

 • Sak 13/2011

  Påberopelse av Svanemerking i markedsføring av bleier gikk lenger enn det var dekning for, og i strid med § 26. Sammenlignende reklame, selv om konkurrenten ikke var nevnt. Det å skape og spille på foreldres usikkerhet er i strid med § 25.

  20.12.11
 • Sak 11/2011

  Utformingen av belastningslodd var basert på rent funksjonelle hensyn, og derfor ikke vernet for klager, jf mfl § 30. Det forelå ikke forhold som tilsa anvendelse av § 25.

  18.11.11
 • Sak nr. 10/2011

  Klager var i ferd med å etablere seg i det norske markedet. Innklagede endret da sine annonser slik at de fremsto som en nærgående etterligning av den design klager hadde benyttet over flere år og i mange land. I strid med mfl § 25. Uttalelse om forståelsen av mfl § 4. Generell uttalelse om fremleggelse av tredjemannsvurdering av saken og om konsentrasjon i saksfremstilling og argumentasjon.

  18.11.11
 • Sak nr. 09/2011

  Innklagede markedsførte tre forskjellige lommekalendere, som i størrelse og i oppsettet av kalendariet systematisk fulgte klagers lommekalendere. Selv om det også var forskjeller, var dette i strid med markedsføringsloven § 25.

  30.09.11
 • Sak nr. 07/2011

  Innklagede hadde benyttet designelement som særpreget klagers vernesko i strid med markedsføringsloven § 30. Partenes varemerke var festet på fremsiden av pløsen, men dette ble ikke funnet tilstrekkelig til å hindre forvekslingsfare.

  30.09.11
 • Sak nr. 05/2011

  Utvalget fant at Telinet ved sin annonse for strøm hadde overtrådt reglene for god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, jf. markedsføringsloven § 25. Annonsen var en tilnærmet kopi av Hafslunds annonse. At Telinet spilte på humor ved å endre overskriften, var ikke i seg selv tilstrekkelig til at det ikke forelå en urimelig utnyttelse av den innsats Hafslund hadde nedlagt gjennom en omfattende annonsekampanje. Utvalget kom under tvil til at det ikke forelå forvekslingsfare. Markedsføringsloven § 30 ble dermed ikke funnet anvendelig.

  24.06.11
Viser fra 13 til 18 av totalt 22 artikler

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437