Nyheter

  • Sak nr. 02/10

    Spørsmål om innklagedes TV-reklame for Friskies Life Plus Nutrition er i strid med markedsføringsloven §§ 26, 25 og 2.

    10.08.10
  • Sak nr. 01/2010

    Innklagede hadde kjøpt aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS. Ikke i strid med markedsføringslovens regler å benytte Rishaug-navnet ved utvidelse av virksomheten til også å omfatte salg av trucker. Markedsføringen av truck-virksomheten knyttet an til selgers tidligere virksomhet på en måte som var i strid med markedsføringslovens § 26. Enstemmig.

    01.06.10

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437