Nyheter

 • Sak nr. 05/2008

  Markedsføringsloven gir ikke beskyttelse for tekniske ideer og løsninger. Selv om det finnes forskjellige løsninger for trille- og støttearrangement for lakkeringsstativ, var det ikke noe i veien for at innklagede valgte samme løsning som klager. I dette tilfellet var produktene heller ikke forvekselbart like. Ikke grunnlag for å kreve at innklagede skulle benytte annen farge på understellet eller på annen måte markere at klager ikke sto bak understellet.

  02.07.09
 • Sak nr. 4/2008 - Lilleborg-Reckitt Benckiser

  Utsagn på pakningsomslag til vasketabletter om ”Överlägsen rengjøring disk/vask efter disk/vask” ble funnet å ville bli oppfattet som en sammenligning med konkurrentene. Påstanden var udokumentert og dermed villedende og i strid med markedsføringsloven § 2 første ledd, jf. fjerde ledd og forskrift om sammenlignende reklame § 3. En henvisning med små bokstaver på baksiden av pakken om at sammenligningen var gjort med et eget produkt ble ikke tillagt vekt, da dette ikke ville bli oppfattet av forbrukerne i en kjøpssituasjon. Tidligere reklamekampanje fra konkurrenten ble heller ikke tillagt vekt.

  02.07.09
 • Sak nr. 03/2008

  Påstand om at innklagede hadde overtrådt markedsføringsloven §§ 7, 8, 8a og 1 ved rettsstridig å utnytte informasjon fra to av klagers tidligere ansatte til å utvikle og markedsføre et konkurrerende telekommunikasjonssystem særlig beregnet for forsvaret (DKM). Partene var uenige om faktum på de fleste vesentlige punkter, og fremstillingen var preget av påstand mot påstand. Utvalget fant at saksforholdet ikke var tilstrekkelig klarlagt, og at saken ikke egnet seg for behandling i Konkurranseutvalget. Saken ble derfor avvist, jf. vedtektene § 1 femte ledd.

  02.07.09
 • Sak nr. 02/2008

  Veggkalender med månedsark og magnet og illustrert med primstav var beskyttet mot tilnærmet identisk kalender fra konkurrent. Innklagede kunne enkelt holdt større avstand til den etablerte veggkalender. I strid med § 1. Dissens.

  02.07.09
 • Sak nr. 01/2008

  Påstand om etterligning av design på brødpose. Utvalget fant det klart at det ikke forelå en etterligning. Posene var vesentlig forskjellige, og det var ingen forvekslingsfare. Innklagedes pose var en videreføring av bedriftens egen designprofil, og det var ingen utnyttelse av klagers innsats eller resultat. Det forelå følgelig ingen overtredelse av markedsføringsloven § 8a eller § 1.

  02.07.09

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437