Dagens Næringsliv om sak 08-2022, 01/09/22

"Får refs for ulovlig kopiering og brudd på god forretningsskikk etter mislykket oppkjøpsforsøk"

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo 

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 95 46 16 07