Bygdeposten om sak 12-2022, desember 2022

"Festeanordninger til besvær, HTS tapte sak om etterlikning"

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo 

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 95 46 16 07