Nyheter

 • Sak nr. 05/2007

  Osjord hadde tidligere forhandlet Fiskars produkter, men Fiskars hadde valgt å avslutte samarbeidet. Hvorvidt det forelå en nekting av forreningsforbindelse fra Fiskars side, slik Osljord hevdet, kunne Konkurranseutvalget ikke ta stilling til, jf. markedsføringsloven § 1, jf § 20 første ledd. Osjord gjorde ellers gjeldende at Fiskars skulle ha truet Osjord med forskjellige rettslige sanksjoner, at enkelte av Osjords kunder skulle ha vært utsatt for trusler om gjengjeldelse dersom disse fortsatte å selge Osjords produkter, at Fiskars skulle ha skaffet seg konfidensiell, bedriftsintern informasjon, og at disse forhold rammes av markedsføringsloven § 1. Konkurranseutvalget fant at det ikke var grunnlag for anklagene, og klagen ble ikke tatt til følge.

  02.07.09
 • Sak nr. 04/2007

  Saken gjelder spørsmålet om markedsføringen av gratisavisene TS-avisen med angivelse av leseroppslutning og sammenligning med abonnementsavis, er i samsvar med markedsføringslovens regler.

  02.07.09
 • Sak nr. 03/2007

  Saken gjelder spørsmål om forholdet mellom kontaktformidling på internett og markedsføringsloven.

  02.07.09
 • Sak nr. 02/2007

  Saken gjelder spørsmål om Bunadsworlds linking direkte fra oversikt over bunadene de tilbyr på egen hjemmeside til bildene av de forskjellige på Norges Husflidslags hjemmeside er i strid med markedsføringsloven § 1.

  02.07.09
 • Sak nr. 01/2007

  Spørsmål om de innklagede driver konkurrerende virksomhet i strid med markedsføringslovens regler, derunder spørsmålet om rettstridig utnyttelse av bedriftshemmeligheter.

  02.07.09

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437