Hefte nr. 12/1977

Inneholder saker fra februar - oktober 1977

Inneholder saker fra februar - oktober 1977.

NKU-hefte  nr. 12/1977

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo 

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 95 46 16 07