Sak nr. 04/2008: Lilleborg AS - Reckitt Benckiser (Skandinavia) A/S

Artikkel i Dagens Næringsliv 05.02.2009, med overskrift "Skittkasting om oppvask"

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 46 614 635