Sak 01/2009: Jøtul AS - Nordpeis AS

Artikkel i Finansavisen 25.09.2009 med overskrift "Kopikrangel blusser opp"

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 46 614 635