Hefte nr. 48

Hefte nr. 48 med saker fra 2007.

Nå foreligger Konkurranseutvalgets nye hefte nr. 48 med saker innkommet til utvalget i 2007.

NKU-Hefte_48.pdf

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 46 614 635