Sak 8/2020

Saken gjelder: Spørsmålet i saken er om Audhild Viken AS («Viken») har etterlignet Candy Design AS («Candy Design») sine souvenirprodukter fra Bryggen i Bergen, i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25. Begge parter selger miniatyrmodeller av Bryggen i Bergen, både samlet som én lang rekke på 11 hus, og i mindre deler, hvor to og to hus er sammen og ett hus er for seg.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 12. januar 2021.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Paal Sprakehaug, Aud Lundstad, Magnus Fegth, Pål André Larsen, Øystein Askim, Øystein Bu og Unn Grønvold Nikolaisen.  

 

SAK 8-2020

Klager: Candy Design AS

Orrebakken 5

0789 Oslo

 

Innklaget: Audhild Viken AS

Holmegården

5003 Bergen             

 

Saken gjelder:
Spørsmålet i saken er om Audhild Viken AS («Viken») har etterlignet Candy Design AS («Candy Design») sine souvenirprodukter fra Bryggen i Bergen, i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25. Begge parter selger miniatyrmodeller av Bryggen i Bergen, både samlet som én lang rekke på 11 hus, og i mindre deler, hvor to og to hus er sammen og ett hus er for seg.

 

Candy Designs produkt

 

   Audhild Vikens produkt

 

 

                   Candy Designs produkt                                Audhild Vikens produkt

 

                   Candy Designs produkt                             Audhild Vikens produkt

 

 

Kort om partene

Candy Design AS driver med utvikling av skulpterte gaveartikler og suvenirer. Selskapet utvikler og formskaper skulpturer. Skulpturene, som hovedsakelig er souvenirer, produseres i Kina og selges hovedsakelig i Norge, men selskapet har også salg i Sverige, Danmark, Finland, Island, Tyskland, Frankrike og USA.

 

Audhild Viken AS er en stor aktør innen salg av souvenirer til utenlandske turister i Norge og driver en rekke souvenirbutikker, blant annet i Bergen, Stavanger, Oslo, Jølster og på Dombås. Audhild Viken AS har vært kunde av Candy Design.

 

Klager, Candy Design, har i korte trekk gjort gjeldende

Viken har etterlignet Candy Designs souvenirserie Bryggen i Bergen. Produktene ble utviklet av Candy Design for ca. 25 år siden, og er produsert i Kina i et materiale som heter polyresin. Candy Design benyttet egne skulptører til utviklingsarbeidet. Dette er produkter som Candy Design tidligere har solgt til Audhild Viken for videresalg i Vikens souvenirbutikker, og som Viken nå har etterlignet og laget sine egne modeller av.

 

Candy Design benekter ikke at enhver kan produsere modeller og etterligninger av turistattraksjonen Bryggen i Bergen og dette har skjedd både før og etter at Candy Design kom på markedet med sine modeller av Bryggen i Bergen. Det er imidlertid ikke lovlig å kopiere den måten Candy Design har fremstilt Bryggen/Bryggehusene på, i samme utvalg (enkle hus, doble hus og i en rekke av 11 hus av totalt 17, i samme størrelse). Når det gjelder produktene med magneter har Viken kopiert og enda til plassert magnetene i samme størrelse, på samme måte, i samme antall, i utsparte (nedsenkede) felter og på samme plass som på produktene fra Candy Design.

 

Der Candy Design har produsert to og to hus sammen, med tre sett av to hus på den ene siden og to sett av to hus på den andre siden og et gult hus i midten som sammen dekker en rekke på 11 hus, har Audhild Viken gjort det samme i nesten samme størrelse med et lite fortau fremfor og med noen små figurer (mennesker og hunder) som er plassert nesten på samme sted, blant annet med en figur fremfor en dør Candy Design har valgt å la bli stående åpen. Selv dette er kopiert. Feltet med brostein fremfor husene har Audhild Viken valgt å kopiere på nøyaktig samme måte, bortsett fra med noe større brostein. Candy Designs bestselgere i Bergen, alle modellene av forskjellige utgaver av Bryggen i Bergen, er kopiert slavisk på alle tenkelige måter. Viken har ikke bare kopiert enkeltprodukter, men hele produktserien.

 

Det er utenkelig at Viken kan ha laget så like produkter uten å ha brukt Candy Designs produkter som forbilde. De må ha sendt hele serien til Kina og bedt om at produktene lages med små forskjeller – det er slik kopiering i Kina foregår. Argumentet baseres på årelang erfaring med kinesiske produsenter.

 

Candy Design har mistet omsetning og har tapt penger på grunn av kopieringen. Viken selger nå ikke bare egne produkter i egne butikker, men har begynt å selge sine modeller gjennom andre butikker også, hvilket også påvirker Candy Designs salg.

 

Audhild Viken kan ikke høres med at forholdet er foreldet. Candy Design har ikke oppdaget og heller ikke kjent til at Viken har etterlignet Candy Designs produkter.

 

Candy Design mener at Viken, ved sin etterligning av Bryggen-husene, har krenket markedsføringsloven §§ 30 og 25.

 

Innklagede, Audhild Viken, har i korte trekk gjort gjeldende

Audhild Viken anser at saken er foreldet. Produktene det er snakk om ble utviklet i 2004/2005/2006 og har vært på markedet siden. At Candy Design ikke har oppdaget dette tidligere får stå for deres egen regning.

 

Viken har ikke etterlignet Candy Designs produkter eller opptrådt i strid med god forretningsskikk. Viken selger en lang rekke produkter i det som kan kalles Bryggen-serien: T-skjorter, caps, nøkkelringer, pvc-magneter, poly-magneter, krus, snapsglass, fingerbøl, pins og slipsnåler, i tillegg til et sortiment av miniatyrhus. Det er jobbet med Bryggen-serien årlig etter at de første produktene ble utviklet rundt år 2005. Først ble det laget snapsglass og fingerbøl, deretter ble arbeidet med miniatyrhusene igangsatt.

 

Miniatyrhusene av Bryggen i Bergen er et resultat av selvstendig utvikling fra Vikens side. I forbindelse med utviklingsarbeidet sammen med den kinesiske produsenten ble det sendt gode bilder av motivet og prøver av varer med samme motiv – varer både fra Candy Design og fra andre leverandører ble sendt produsenten. Fokuset var at man skulle utvikle noe som var bedre enn det som allerede fantes på markedet, og at miniatyrhusene skulle være så like de virkelige husene på Bryggen som mulig. For å gi en miniatyrhus-følelse så ville Viken at det skulle være små mennesker og dyr foran husene. For at nettopp detaljene skulle være korrekt, så ble det lagt stor vekt på å studere fotografiene av de virkelige husene. Det ble også innhentet fargeanalyse utarbeidet av Stiftelsen Bryggen. Husene ble laget i omtrent samme størrelse som Candy Designs produkter. Ettersom det er 11 hus i den autentiske delen av Bryggen var det naturlig å lage to og to hus sammen og ett alene. Det alenestående huset er også større enn de andre, så oppdelingen ga seg selv. Størrelsene passer fint ved produksjon i polyresin. Størrelsen ble også vurdert som hensiktsmessig basert på etterspørselen – mange kunder vil ha små hus til settekasser og barnerom. Større hus ble kjøpt fra andre leverandører.

 

Utviklingsprosessen innebar at bildene ble studert, det ble laget en prototype, prototypen ble fargesatt og fargene ble senere korrigert basert på fargeanalyse fra Stiftelsen Bryggen, før man ferdigstilte en endelig versjon. Vikens produsent laget modellene så like de originale bildene som mulig, og likere enn Candy Designs modeller av husene er. Det er detaljforskjeller knyttet til inndelinger i vinduer, persienner, utforming og plassering av dør, samt navn på husene. Taksteinen og panelet på veggene er laget mer autentisk.

 

Produktenes emballasje er forskjellig og det er ikke forvekslingsfare mellom Candy Designs produkter og Vikens produkter.

 

Audhild Viken overførte all produktutvikling og import til Folk Engros AS i 2012. Det er Folk Engros som produserer og lagerfører de omtalte Bryggenproduktene i dag. Firmaet sin største kunde er Audhild Viken AS, deretter Fløibanen AS og Akvariet i Bergen. Audhild Viken AS har hatt et kontinuerlig kundeforhold med Candy Design AS siden første butikk i Bergen ble åpnet i 1993, også etter at Viken utviklet egne Bryggen-produkter. Det er overraskende å høre at Candy Design ikke har oppdaget tidligere at Viken solgte egne Bryggen-produkter.

 

Utvalget bemerker

Bryggen i Bergen, også kjent som Tyskerbryggen eller Hansabryggen, omfatter den game trebebyggelsen og relaterte bygninger i den historiske bykjernen i Bergen. Bryggen står på UNESCO’s liste over verdens kulturarv og er i et normalår en av Norges mest besøkte turistattraksjoner. Bryggen har vært herjet av mange branner, men er gjenreist etter det gamle byggemønsteret. Bryggens profil i dag er den samme som den har vært siden 1100-tallet. Silhuetten og fasaden av Bryggen er et ikonisk og velkjent landemerke i Bergen.

 

Candy Design har laget miniatyrmodeller i polyresin av Bryggen, i form av små hus, enkeltstående og i par eller hele husrekken, som en ettergjøring av Bryggens fasader. Produktene har vært solgt i souvenirbutikker, blant i butikkene til innklagede Audhild Viken AS. Produkttypen er velkjent for andre byggverk, landemerker og turistattraksjoner over hele verden. Etter utvalgets syn vil en som lager modeller av faktiske byggverk eller skulpturer ha begrenset vern for sin innsats.

 

Audhild Viken har dokumentert en selvstendig innsats ved utviklingen av sine modeller av Bryggen. Audhild Vikens produkter og Candy Designs produkter er ikke identiske. Likhetene skyldes etter utvalgets syn primært at souvenirene er modeller av den faktiske Bryggen, og det er flere detaljforskjeller, f eks knyttet til detaljeringsgrad på vinduer og dører, samt navn på bygningene og i fargebruken. Audhild Vikens produkter har et mer autentisk preg. Etter Utvalgets oppfatning er det å dele opp husrekken i like antall modeller ikke i seg selv en etterligning etter Candy Design, og dette tilsier heller ikke at Viken rettsstridig og urimelig har utnyttet Candy Designs innsats og resultater.

 

Basert på dette mener utvalget at Audhild Viken AS ikke har etterlignet Candy Designs produkter i strid med markedsføringsloven § 30. Det er klart at Viken har brukt Candy Designs produkter som inspirasjon for å lage sin egen versjon av miniatyrmodeller av husene på Bryggen. Det er i utgangspunktet tillatt å la seg inspirere av sine konkurrenter, det er den illojale etterligningen eller handelspraksis som er ulovlig etter markedsføringsloven. Slik illojal utnyttelse foreligger ikke i denne saken. Utvalget mener at Viken heller ikke har handlet i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34