Sak 4/2018

Saken gjelder: Om markedsføring og salg av innklagedes skomodeller formet som hybrider mellom sneakers og sko/støvletter er ulovlige etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30, eller om slike handlinger er forbudt etter markedsføringsloven § 25 mot handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.


UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 7. juni 2018.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Monica Kvinge, Øystein Askim, Marie Skarstad og Unn Grønvold Nicolaisen.

 

 

SAK 4/2018

 

Klager: New Collection AB
Åsgatan 18
724 63 Västerås
Sverige


Prosessfullmektig: Advokat Christopher W. Husebye
Bull & Co Advokatfirma AS
Postboks 2583 Solli
0203 OSLO       

 

 

Innklaget: Euro Sko Norge AS
Postboks 524
1503 Moss

 

 

 

Saken gjelder:
Om markedsføring og salg av innklagedes skomodeller formet som hybrider mellom sneakers og sko/støvletter er ulovlige etterlikninger i strid med markedsføringsloven § 30, eller om slike handlinger er forbudt etter  markedsføringsloven § 25 mot handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.  

 

Kort om sakens parter og bakgrunn:
New Collection AB (New Collection) designer og utvikler sko, vesker og aksessoirer under varemerket NuDE of Scandinavia. Designutviklingsprosessen foregår i Sverige, mens produksjon skjer i Italia. Selskapet har seks ansatte, og leverer produkter i det øvre prissjikt.
 

Euro Sko Norge AS (Euro Sko) er en større skokjede med flere enn 200 butikker spredt over hele landet. Euro Sko forhandler sko av klagers merke NuDE of Scandinavia. Euro Sko selger et bredt spekter av sko fra ulike leverandører i ulike prissegmenter. Skoene produseres i mange ulike land, herunder også lavkostland.
 

Høsten 2013 lanserte New Collection modellen "42002" under varemerket NuDE of Scandinavia. Modellen solgte godt, og var også utbudt i Euro Sko sine butikker. Høsten 2017 lanserte Euro Sko en modell under kjennetegnet Privé.
 

   

Klagers modell                                                          Innklagedes modell


Etter introduksjonen av Euro Sko sin modell falt omsetningen av New Collection sin modell, høst og vintersesongen for 2017 viste over 50% salgsnedgang. Begge skomodellene befinner seg i det øvre prissjikt, likevel slik at Euro Sko sin modell selges for kr. 1.499, som er kr. 700 mindre enn New Collection sin modell, som selges for kr. 2.198.


Det er i klagen også vist til andre modeller som begge parter omsetter.


New Collection har en sort og hvitstripet emballasje og visuell profil, med et enkelt, midtstilt kvadrat der merket NuDE er plassert. Euro Sko selger sin modell i skoesker med svarte og hvite striper, og et enkelt kvadrat der Privé er plassert.Klager, New Collection, har i det vesentlige anført:
Innklagedes produkter utgjør etterlikninger av klagers produkter, i strid med markedsføringsloven § 30. Videre gjøres det gjeldende at innklagedes systematiske og gjentatte etterlikninger av klagers andre modeller, samt etterlikning av klagers emballasje og visuelle profil, innebærer at innklagede har opptrådt i strid med markedsføringslovens § 25.
 

Selv om markedet for sko er trendsensitivt, og utformingen av sko må tilfredsstille krav til funksjon, slik at aktører i denne bransjen derfor til en viss grad må tåle at produkter kan ha en viss likhet, går det en grense. Klagers modell 42002 er så spesiell og har et originalt og særpreget design og utforming som skiller denne skoen fra øvrige modeller. Sålen 'Hilda' går igjen på flere av klagers bestselgere, som innklagede har kopiert. Selv om det etter hvert har dukket opp en del hybrider mellom sneakers og mer alminnelige sko/støvletter, har den aktuelle modellen fra klager et design som klager har vært alene om; skrå buet glidelås på oversiden av skoen, forhøyet gummisåle med riller, ankelhøyden, søm og ekstra lær på tuppen, samt hempe bak. Selv om dette hver for seg kan være trekk som ingen har enerett til, er kombinasjonen særegen og gir klagers modell 42002, og øvrige modeller, et helhetsinntrykk som skiller seg fra øvrige sneakers og støvletter.
 

Innklagede var godt kjent med 42002-modellen, ettersom innklagede er en stor og seriøs aktør, og modellen var i salg i innklagedes forretninger. Kopien er så godt som identisk. Det er derfor tydelig at innklagede har utviklet sin modell med klagers modell 42002 som forbilde. Da klagers sko ble lansert var det ingen tilsvarende sko på markedet. Det er ikke godtgjort at innklagedes billedmontasjer viser modeller som var til stede i markedet før New Collection kom med sine modeller. Det foreligger derfor en etterlikning. Etterlikningen er slavisk, det er for modell 42002 tale om en etterlikning nær ned til minste detalj.
 

Etterlikningen innebærer en urimelig utnyttelse av klagers innsats og resultater. Det ligger en stor produktutviklingsinnsats bak design, utvikling og testing, både av utformingen og av materialet. Selve fremstillingen av en modell, fra skrivebordet til ferdig prototyp, koster ca SEK 250.000. I tillegg kommer markedsføringskostnader etc. Innklagede har snyltet på den innsats og de ressurser som klager har nedlagt, og har utnyttet klagers markedsbearbeidelse og opparbeidet goodwill. At innklagede selger en identisk kopi i samme butikk som koser 700 kroner mindre enn klagers original medfører at de kupper potensielle kunder på pris. Dette er en urimelig utnyttelse av klagers innsats.
 

Videre er variasjonsplikten ikke overholdt. Innklagedes oversiktsillustrasjoner for andre produkter viser at det for ulike segmenter er variasjonsmuligheter selv om fargetrender følges. Innklagede kunne ved enkle grep ha distansert seg fra klagers modell ved ikke å ettergjøre alle designelementer. Selv om skoen nødvendigvis måtte ha en lukkemekanisme i form av glidelås, var det ikke nødvendig ut fra funksjon å legge glidelåsen på skrå på den måten klager har gjort.
 

Det foreligger forvekslingsfare. Kundene vil kunne komme til å tro at de kjøper originalen. Noen inngående sammenligning av to modeller eller nøye studier av detaljer kan man ikke forvente seg av den alminnelige gjennomsnittsforbruker, heller ikke for sko. Klager har erfart forvekslinger, ved at kunder har reklamert mens det viser seg at skoen ikke var originalmodellen.
 

Alle vilkårene etter markedsføringsloven § 30 er derfor oppfylt.
 

Innklagede har i tillegg kopiert en rekke andre modeller. Emballasjeprofilen er dessuten også ettergjort. Slik profil er innarbeidet for klager gjennomgående på poser, visittkort, skoesker og annet materiell, og også vist i showroom. Det anføres ikke at klager har enerett til svarte og hvite striper, men når dette kommer i tillegg til produktkopieringen, innebærer dette en klanderverdig opptreden. Hensett til at innklagede også markedsfører og selger klagers sko, sammen med sine egne tilsvarende produkter i sine egne utsalg, fremstår dette som uønsket markedsadferd. Det vises også til NKU 4/2017 vedrørende etterlikning av stolen Prince. Innklagedes bruk av tilsvarende profil, samt at ettergjøring er satt i system, medfører at forholdet må anses som særlig klanderverdig, og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 25.
 Innklagede, Euro Sko, har i det vesentlige anført:
Det bestrides at det foreligger ulovlig produktetterlikning. Skomodellene følger en trend, som klager ikke kan ha enerett til.
 

Forbruker handler i flokk, og ikler seg de trender som tiden gir uttrykk for. Som eksempler nevnes 60-tallet og Rocken samt 80-tallet og pasteller. Det finnes en rekke modeller som er lignende innenfor skosegmentet og andre segmenter, noe det fremlagte materialet viser. Denimjakker er et annet eksempel på at trender følges.
 

På samme måte som New Collection sine designere jobber med nyutvikling og design, jobber Eurosko sine designere og innkjøpere med dette. New Collection sine designere har god smak og teft for hvilke sko-trender som blir store og kommersielle, på lik linje med svært mange andre aktører. Hverken innklagede eller klager har imidlertid vært først ute med sine tolkninger av de trender som de angjeldende skomodellene er uttrykk for.
 

Hvite cupsoles og glidelåsdetaljer er hverken enestående eller nytt. Merker som Marc Jacobs, Guiseppe Zanotti og Diemme lanserte lignende produkter og design allerede i 2010. Det finnes i dag mange sko og merker med hybride løsninger på design, som er en blanding av sneakers og "brune" sko.
 

Det foreligger ingen fare for forveksling av produktene. Sålene er forskjellige både i profil, struktur og også mønster under sålene. Det er tydelige forskjeller både hva gjelder sideprofil og "footprint". I tillegg er overdelene også ulike, samt at Privés modeller har tydelige Privé logo og navn på glidelåsene og på andre steder på produktene. Likhetstegnene har sin årsak i at begge modellene følger en trend.
 

Prisforskjellen er såpass stor at dette i seg selv taler mot at produktene kan forveksles.
 

Våre butikker kjøper sko fra omkring 180 forskjellige merker. Boksdesign er forskjellig, men det er også store likheter på grafisk design hos enkelte merker. Boksene bli aldri eksponert ved innkjøp, og heller ikke i butikken hvor kundene ser produktene. Det innebærer at grafisk design på boksene ikke er med å drive en eventuell fare for forveksling.
 

Dessuten har ikke New Collection et konsistent formspråk på sin innpakning, men varierer den grafiske profilen. Privés formspråk er uansett forskjellig fra klagers.
 

New Collections salgsnedgang kan ha hatt naturlige årsaker knyttet til produktets livssyklus.
 

Det er ikke riktig at det er noen kvalitetsforskjell mellom produktene. Antall reklamasjoner i butikk viser ikke at det er noen kvalitetsforskjell. Eurosko kjøper inn produkter av god kvalitet, og har full åpenhet om produksjonskanaler. Gode kvalitetsprodukter kan komme fra ulike land, herunder også Kina. Eurosko har høstet anerkjennelse for sin holdning knyttet til innkjøp, og er stolte over å ha bidratt til å utvikle industrien og arbeidsforholdene i landene og fabrikkene der innklagede er tilstede.
 


Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:        

Den påklagede skomodellen fra Eurosko som markedsføres under kjennetegnet Privé fremstår som en tilnærmet slavisk kopi av klagers skomodell nr. 42002 markedsført under kjennetegnet NuDE of Scandinavia. Klagers skomodell er laget i en spesiell utførelse med en buet glidelåsutforming tydelig synlig i overlæret, kombinert med en høy, hvit såle med fremtredende, loddrette riller. Kopien er ikke bare utslag av en trend der sneakers med høy såle kombineres med en robust sko, men fremstår som en utpreget etterlikning som er til forveksling lik originalen. Etterlikningen er påfallende både når det gjelder sålens utforming, de enkelte detaljer i overlæret, i glidelåsutforming og hempe, og helhetsinntrykket er likt. Etterlikningen er ikke funksjonsbestemt. Den karakteristiske bueformete glidelåsen på kopien er ikke brukbar, men er kun ettergjort som ren dekorasjon. På kopien er det i stedet lagt til en glidelås på siden som forsvinner i læret som usynlig.
 

Selv om merkebevisste forbrukere som ser etter varemerkene ikke vil ta feil, er det betydelig risiko for at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen vil komme i skade for å forveksle skomodellene i en kjøpssituasjon.  
 

En så vidt tydelig etterlikning der variasjonsmulighetene ikke er utnyttet er en illojal utnyttelse av klagers innsats og resultater, både med hensyn til frembringelse av den originale skoen, og også den markedsposisjonen som klager har oppnådd. Næringslivets konkurranseutvalg finner at markedsføring av innklagedes sko er i strid med markedsføringslovens § 30 om produktetterlikninger.
 

Videre finner Næringslivets konkurranseutvalg at det er skjerpende at innklagede forhandler klagers sko, for deretter å frembringe og utby en til forveksling lik modell i samme forretninger, bare noe rimeligere. Selv om klagers emballasjedesign utstyrt med sorte og hvite striper og midtstilt kvadrat for plassering av logo ikke er spesielt original, er det ytterligere skjerpende at innklagede ettergjør helheten i kjøpsopplevelsen ved å utstyre kopien med lignende emballasje. Næringslivets konkurranseutvalg finner derfor at dette er særlige forhold som bringer Euro Sko sin markedsføring av kopien inn under forbudet i markedsføringsloven § 25 mot handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.
 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34