Hefte nr. 16/1979-80

inneholder saker fra juli 1979 - oktober 1980

inneholder saker fra juli 1979 - oktober 1980.

NKU-hefte nr. 16

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo 

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 95 46 16 07