Dagens Næringsliv 01/09/22

Får refs for ulovlig kopiering og brudd på god forretningsskikk etter mislykket oppkjøpsforsøk

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo 

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 48 13 95 87