Nyheter

 • SAK nr. 05/2013

  Spørsmål om innklagedes bruk av betegnelsen "babyshop" er rettet mot det norske markedet, og om slik bruk er i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom i lys av klagers bruk av "Babyshop" for sin virksomhet i Norge.

  29.11.13
 • SAK nr. 04/2013

  Spørsmål om en lenestol er etterlignet i strid med markedsføringsloven § 30 om produktetterlikninger og om markedsføring og salg av stolen er i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

  17.09.13
 • SAK nr. 03/2013

  Spørsmål om reklamekampanje for mobiltjenesteleverandør under slagordet "Like bra – bare billig" er en ulovlig villedende reklame etter markedsføringsloven § 26, en utilstrekkelig eller uforsvarlig veiledning etter markedsføringsloven § 27 eller er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

  17.09.13
 • SAK nr. 02/2013

  Produksjon og utbud av treveisventil for fiskerinæringen ikke ansett i strid med markedsføringsloven § 30 om produktetterlikninger, eller i strid med markedsføringsloven § 25 om forbud mot handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

  20.06.13
 • SAK nr. 01/2013

  Saken gjelder spørsmål om etterlikning av emballasje for makrell i tomat er i strid med markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk og § 30 om produktetterlikninger.

  20.06.13

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437