Nyheter

  • SAK nr. 01/2012

    Lydopptak av møte for dokumentasjonsformål i tvistesak vedrørende partenes forhandlerforhold ikke ansett som en handling som faller inn under markedsføringslovens anvendelsesområde.

    29.05.12

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437