Nyheter

 • Sak nr. 16/2011

  Betegnelsen ABSORB A for lydisolasjonsplater ikke ansett som villedende angivelse av kvalitetsbetegnelse etter markedsføringslovens §§ 26 og 25. Vektlagt at produktet etterspørres av profesjonelle brukere. Summen av informasjon i markedsføringen er avgjørende for å bedømme om fremstillingen er villedende og egnet til å påvirke etterspørselen.

  27.02.12
 • Sak nr. 17/2011: Jotun A/S - Løvenskiold Handel AS

  Emballasje for miljøvennlig maling ikke ansett stridende mot markedsføringslovens §§ 25 og 30. Produktene ga et forskjellig helhetsinntrykk, idet særpregete elementer ikke var ettergjort, og generiske elementer var ulikt utformet.

  15.02.12
 • Sak nr. 15/2011: RENAS AS - Elretur AS

  Innklagede returselskap hadde tilskrevet konkurrents kunder og gitt uttrykk for at kundene ikke overholdt avfallsforskriften, og at de burde tegne avtale med innklagede for å unngå tvangsmulkt. Ansett villedende og i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 26.

  15.02.12
 • Sak nr. 14/2011

  Konkurranseutvalget viste til at tvisten i det vesentlige gjaldt varemerkerettslige problemstillinger, og at det hadde vært svært begrenset markedsføringsaktivitet i Norge. På denne bakgrunn fant utvalget enstemmig at saken ikke egnet seg for behandling i utvalget på nåværende tidspunkt. Saken ble følgelig avvist, jf. vedtektene § 1 siste ledd.

  09.01.12
 • Sak nr. 08/2011

  Utvalget tok utgangspunkt i at produktets tekniske og funksjonelle egenskaper ikke var vernet. Når det gjaldt produktenes utseende og design, var det forskjeller både i detaljutforming og i helhetsinntrykk. Det var ikke forvekslingsfare, og det var ikke spesielle forhold knyttet til utvikling og produksjon eller til markedsføring av innklagedes produkt som tilsa at markedsføringsloven § 25 skulle komme til anvendelse.

  22.12.11
 • Sak 12/2011

  Klagers anode-produkter var ikke i seg selv beskyttet av markedsføringslovens regler. Bl a sammenfallende produkter og produktbetegnelser, opplysninger på hjemmesiden mv, ledet samlet til at konkurranseforholdene ble tilslørt, i strid med § 25.

  20.12.11
Viser fra 7 til 12 av totalt 22 artikler

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437