Nyheter

 • Sak nr. 16/2010

  Gjelder spørsmål om overtredelse av markedsføringslovens § 25.

  30.12.10
 • Sak nr. 14/2010

  Påstanden om at innklagedes reisemagasin var Norges største, ikke dokumentert - verken i antall lesere eller i antall abonnenter. I strid med § 26. Enstemmig.

  30.12.10
 • Sak nr. 13/2010

  Selv om Diplom-Is’ gjennomgående design for isboks for yoghurt-is består av beskrivende elementer, er utformingen original i forhold til det som ellers finnes i markedet. Hennig-Olsens design for sin yoghurt-is ble funnet å ligge for nær, i strid med § 25. Dissens.

  30.12.10
 • Sak nr. 15/2010

  Selv om en frembringelse består av generiske elementer, kan den individuelle utforming ha vern etter markedsføringsloven. Klager benytter en logo basert på typiske ”western”-elementer, og har markedsført sin identitet gjennom 25 år. Rema 1000 kunne enkelt holdt større avstand til klager uten at det måtte gå ut over ”western”-profilen. I strid med markedsføringsloven § 25. Dissens 4 – 3.

  06.12.10
 • Sak nr. 12/2010

  Uttalelser fra næringsdrivende innenfor helsesegmentet om veksthormoner, antibiotika og PCB i oppdrettsfisk i strid med markedsføringsloven § 26. En flere år gammel rapport fra en amerikansk organisasjon ikke relevant.

  06.12.10
 • Sak 08/2010

  Konkurranseutvalget fant at innklagedes bruk av emballasje for undertøy var i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25. Klager hadde utviklet en design for en undertøyserie som skilte seg fra de øvrige konkurrentene i markedet. Klager hadde videre opparbeidet en goodwill knyttet til emballasjen gjennom en langvarig og omfattende markedsføring. Innklagede hadde anvendt en emballasje som hadde alle de sentrale elementene i klagers design og som skapte det samme totalinntrykk og forestillingsbilde. Dette kunne bare ha skjedd ved en etterligning. Det forelå forvekslingsfare og en urimelig utnyttelse av klagers innsats.

  18.11.10
 • Sak nr. 06/2010

  Klagers dagskampanje med prisavslag på utvalgte elektroniske produkter ble av nærmeste konkurrent møtt med prisavslag på de samme produkter samme dag, og markedsført direkte overfor kundene utenfor klagers butikk. Klagers markedsføringsmateriell var kopiert inn i innklagedes reklameseddel. Innklagede bestilte kampanjevarer hos klager for å kontrollere leveringsdyktigheten, men gjennomførte ikke kjøpet. Forholdene ansett i strid med markedsføringsloven § 25.

  05.11.10
 • Sak nr. 10/2010

  Ikke grunnlag for den mistenkeliggjøring som ligger i advarsel til kunder mot å la seg ”lure” av konkurrenten mv. Advarsel mot risiko for tap på grunn av forskuddsbetaling mv indikerte at konkurrenten ikke var vederheftig. I strid med markedsføringsloven § 25. Bruk av e-post og sms ikke i seg selv i strid med § 25.

  03.11.10
 • Sak nr. 07/2010

  Henvisning til testresultater ved markedsføring av varmepumper ble ansett villedende og i strid med markedsføringsloven § 26. Resultater fra tester har generelt stor påvirkningskraft i forhold til publikums valg av produkt. Konkurranseutvalget understreket at det derfor må vises særlig varsomhet, og at den som vil bruke testresultater i forbindelse med markedsføring av sine produkter, må være nøye med at testen gir dekning for de konklusjoner som gis.

  11.10.10
 • Sak nr. 05/2010

  Den generelle form på partenes jernbindemaskin var funksjonelt betinget. i utformingen for øvrig skilte innklagedes produkt seg fra klagers produkt. Ikke ulovlig produktetterligning, jf markedsføringsloven § 30 og 25.

  17.09.10
 • Sak nr. 04/2010

  Det foreligger en tvist i vedtektenes forstand når to konkurrenter er uenige om den enes markedsføring følger markedsføringslovens regler, selv om den annen ikke er omtalt i markedsføringen. Bruk av ”fersk” for nøttesnacks var i strid med § 26. Konkurranseutvalget avviste å vurdere konkrete utsagn om næringsinnhold og helseeffekter, og som var klaget inn for Mattilsynet.

  17.09.10
 • Sak nr. 03/2010

  I forbindelse med markedsføring av kosttilskudd benyttet innklagede negativ omtale av oppdrettslaks og av oppdrettsnæringen som var villedende, tendensiøs og nedsettende. I strid med markedsføringslovens § 30 og § 25. Enstemmig.

  11.08.10
 • Sak nr. 02/10

  Spørsmål om innklagedes TV-reklame for Friskies Life Plus Nutrition er i strid med markedsføringsloven §§ 26, 25 og 2.

  10.08.10
 • Sak nr. 01/2010

  Innklagede hadde kjøpt aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS. Ikke i strid med markedsføringslovens regler å benytte Rishaug-navnet ved utvidelse av virksomheten til også å omfatte salg av trucker. Markedsføringen av truck-virksomheten knyttet an til selgers tidligere virksomhet på en måte som var i strid med markedsføringslovens § 26. Enstemmig.

  01.06.10

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437