Nyheter

 • Sak nr. 16/2010

  Gjelder spørsmål om overtredelse av markedsføringslovens § 25.

  30.12.10
 • Sak nr. 14/2010

  Påstanden om at innklagedes reisemagasin var Norges største, ikke dokumentert - verken i antall lesere eller i antall abonnenter. I strid med § 26. Enstemmig.

  30.12.10
 • Sak nr. 13/2010

  Selv om Diplom-Is’ gjennomgående design for isboks for yoghurt-is består av beskrivende elementer, er utformingen original i forhold til det som ellers finnes i markedet. Hennig-Olsens design for sin yoghurt-is ble funnet å ligge for nær, i strid med § 25. Dissens.

  30.12.10
 • Sak nr. 15/2010

  Selv om en frembringelse består av generiske elementer, kan den individuelle utforming ha vern etter markedsføringsloven. Klager benytter en logo basert på typiske ”western”-elementer, og har markedsført sin identitet gjennom 25 år. Rema 1000 kunne enkelt holdt større avstand til klager uten at det måtte gå ut over ”western”-profilen. I strid med markedsføringsloven § 25. Dissens 4 – 3.

  06.12.10
 • Sak nr. 12/2010

  Uttalelser fra næringsdrivende innenfor helsesegmentet om veksthormoner, antibiotika og PCB i oppdrettsfisk i strid med markedsføringsloven § 26. En flere år gammel rapport fra en amerikansk organisasjon ikke relevant.

  06.12.10
 • Sak 08/2010

  Konkurranseutvalget fant at innklagedes bruk av emballasje for undertøy var i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25. Klager hadde utviklet en design for en undertøyserie som skilte seg fra de øvrige konkurrentene i markedet. Klager hadde videre opparbeidet en goodwill knyttet til emballasjen gjennom en langvarig og omfattende markedsføring. Innklagede hadde anvendt en emballasje som hadde alle de sentrale elementene i klagers design og som skapte det samme totalinntrykk og forestillingsbilde. Dette kunne bare ha skjedd ved en etterligning. Det forelå forvekslingsfare og en urimelig utnyttelse av klagers innsats.

  18.11.10
Viser fra 7 til 12 av totalt 20 artikler

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437