Nyheter

 • Sak nr. 06/2010

  Klagers dagskampanje med prisavslag på utvalgte elektroniske produkter ble av nærmeste konkurrent møtt med prisavslag på de samme produkter samme dag, og markedsført direkte overfor kundene utenfor klagers butikk. Klagers markedsføringsmateriell var kopiert inn i innklagedes reklameseddel. Innklagede bestilte kampanjevarer hos klager for å kontrollere leveringsdyktigheten, men gjennomførte ikke kjøpet. Forholdene ansett i strid med markedsføringsloven § 25.

  05.11.10
 • Sak nr. 10/2010

  Ikke grunnlag for den mistenkeliggjøring som ligger i advarsel til kunder mot å la seg ”lure” av konkurrenten mv. Advarsel mot risiko for tap på grunn av forskuddsbetaling mv indikerte at konkurrenten ikke var vederheftig. I strid med markedsføringsloven § 25. Bruk av e-post og sms ikke i seg selv i strid med § 25.

  03.11.10
 • Sak nr. 07/2010

  Henvisning til testresultater ved markedsføring av varmepumper ble ansett villedende og i strid med markedsføringsloven § 26. Resultater fra tester har generelt stor påvirkningskraft i forhold til publikums valg av produkt. Konkurranseutvalget understreket at det derfor må vises særlig varsomhet, og at den som vil bruke testresultater i forbindelse med markedsføring av sine produkter, må være nøye med at testen gir dekning for de konklusjoner som gis.

  11.10.10
 • Sak nr. 05/2010

  Den generelle form på partenes jernbindemaskin var funksjonelt betinget. i utformingen for øvrig skilte innklagedes produkt seg fra klagers produkt. Ikke ulovlig produktetterligning, jf markedsføringsloven § 30 og 25.

  17.09.10
 • Sak nr. 04/2010

  Det foreligger en tvist i vedtektenes forstand når to konkurrenter er uenige om den enes markedsføring følger markedsføringslovens regler, selv om den annen ikke er omtalt i markedsføringen. Bruk av ”fersk” for nøttesnacks var i strid med § 26. Konkurranseutvalget avviste å vurdere konkrete utsagn om næringsinnhold og helseeffekter, og som var klaget inn for Mattilsynet.

  17.09.10
 • Sak nr. 03/2010

  I forbindelse med markedsføring av kosttilskudd benyttet innklagede negativ omtale av oppdrettslaks og av oppdrettsnæringen som var villedende, tendensiøs og nedsettende. I strid med markedsføringslovens § 30 og § 25. Enstemmig.

  11.08.10
 • Sak nr. 02/10

  Spørsmål om innklagedes TV-reklame for Friskies Life Plus Nutrition er i strid med markedsføringsloven §§ 26, 25 og 2.

  10.08.10
 • Sak nr. 01/2010

  Innklagede hadde kjøpt aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS. Ikke i strid med markedsføringslovens regler å benytte Rishaug-navnet ved utvidelse av virksomheten til også å omfatte salg av trucker. Markedsføringen av truck-virksomheten knyttet an til selgers tidligere virksomhet på en måte som var i strid med markedsføringslovens § 26. Enstemmig.

  01.06.10

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437