Nyheter

 • Sak nr. 06/2006

  Saken gjelder forhold knyttet til internettbasert markedsføring.

  02.07.09
 • Sak nr. 05/2006

  Saken gjelder spørsmål om Lysstøperiet Knarvik AS har etterlignet Løiten Lys AS' lysprodukter og utstillingskonsept i strid med markedsføringsloven § 1 og 8a.

  02.07.09
 • Sak nr. 04/2006

  Saken gjelder spørsmål om det er framsatt uriktige og villedende opplysninger om Acrylicon Norge AS i skriv og korrespondanse fra klagers konkurrent, Norske Industrigulv AS, i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2.

  02.07.09
 • Sak nr. 03/2006

  Enkeltelementene i innklagedes markedsføring var ikke i strid med markedsføringslovens regler. Elementene samlet kom imidlertid unødvendig nær klager, og innklagede kunne lett gjort noe for å holde større avstand.

  02.07.09

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437